ScieMedia

ScieMedia heeft jarenlange ervaring met multimediale webapplicaties op historisch en cultureel terrein, in het verleden middels Flash en meer recent via websites waarin tekst, afbeeldigen en video zo veel mogelijk zijn geïntegreerd.

Uitgangspunt daarbij is de gedachte dat de verschillende modaliteiten als tekst, beeld en anmatie gelijkwaardig zijn en alleen in weloverwogen onderlinge samenhang een volwaardig en helder verhaal kunnen vormen. Imago1900 is een proeftuin waarin dit principe in praktijk wordt gebracht met inleidiende bijdragen over diverse onderwerpen uit de moderne geschiedenis van Europa.

 

 

 

 

Meer op Imago 1900