Een visuele zwerftocht door de late 19e & vroege 20e eeuw

Over deze website

Een zwerftocht wordt wel gedefinieerd al een wandeling voor genoegen, zomaar wat ronddwalen. Deze website beoogt kijk- en leesplezier te bieden op historisch-cultureel terrein zonder een specifiek doel. De onderwerpen hebben niet noodzakelijk een onderlinge samenhang, de multimediale presentatie van de inhoud gaat echter wel uit van een hechte combinatie van principes:

  1. Gelijkwaardigheid van media: Beeld en geluid worden behandeld als gelijkwaardig (maar niet gelijk) aan tekst, elk met zijn eigen kracht en functionaliteit bij kennisoverdracht. Afbeeldingen op deze website zijn niet alleen maar illustraties, maar komen in veel gevallen in de plaats van beschrijvingen.
  2. Integratie van media: Beeldmateriaal kan de klus niet alleen klaren, maar heeft ook tekst en/of geluid nodig. Afzonderlijke afbeeldingen kunnen worden gerangschikt en samengevoegd tot een beeldverhaal, waarvoor een video of slideshow een geschikte vorm is. De fysieke integratie van beeld en tekst is daarbij een belangrijke voorwaarde, dat wil zeggen, beeldmateriaal moet worden ingebed in de tekst zelf.
  3. Selectief gebruik van media: Het gebruik van multimedia is het meest effectief als de eigenschappen van het medium goed passen bij de aard van de boodschap. Video is enorm populair.

    Vanzelfsprekend, misschien gedwongen door beperkingen van het communicatiekanaal, kiest men vaak de documentaire als model, waarbij alle informatie op de een of andere manier in één en het zelfde format moet worden gepresenteerd, namelijk via beeld en geluid. In een echte multimediale omgeving kan tekstuele informatie even goed of zelfs effectiever in de vorm van tekst worden gepresenteerd (met de mogelijkheid die snel door te kijken, aantekeningen te maken, etc. ― kijken naar sprekers biedt niet altijd een toegevoegde waarde). Voorwaarde daarbij is wel de eerder genoemde integratie van media: de kijker moet direct en moeiteloos van het ene medium naar het andere kunnen gaan.

  1. Verschillende niveau's van detaillering: Een multimediale website bij uitstek kan kennis op verschillende niveaus van detaillering aanbieden, zodat tegemoet wordt gekomen aan de wensen en informatiebehoeften van verschillende categorieën gebruikers. "Een beeld zegt meer dan duizend woorden", afbeeldingen kunnen (met korte uitleg) informatie samenvatten (het hoogste niveau) en tegelijkertijd uitnodigen tot gedetailleerde uitleg (een dieper niveau). Een dergelijke opzet impliceert ook het verlaten van de lineaire publicatievorm. Op diverse punten moet een gebruiker verschillende paden kunnen volgen. Zo maakt de lineaire structuur plaats voor een boomstructuur.